SrilanCare

SrilanCare is een Nederlandse hulporganisatie die programma’s ten behoeve van het verbeteren van de toekomst van kwetsbare kinderen en jonge vrouwen in Sri Lanka organiseert. SrilanCare werkt in Anuradhapura, een stad in het noorden van Sri Lanka, nauw samen met haar lokale partner Institute of Rural and Social Development.

Doelstelling

Het ondersteunen van lokale projecten in Sri Lanka, die zelfredzaamheid van kansarmen verbeteren. Zodat zij die nu nog geen gebruik kunnen maken van sociale ondersteuning, daar wel mogelijkheid toe krijgen. Met als resultaat dat ze hun rechten en mogelijkheden leren kennen. En zelfstandiger vorm aan hun leven kunnen geven.

Jaarverslagen

Werkwijze

SrilanCare werkt binnen haar programma’s met een combinatie van creatieve educatie, vakscholing en counseling. Hierdoor wordt gewerkt aan ontwikkeling op verschillende vlakken, waardoor de effecten van de praktische vaardigheden die aangeleerd worden versterkt worden door een groei in persoonlijke ontwikkeling.

Zodoende worden de competenties van de kinderen en jonge vrouwen die onderdeel uitmaken van SrilanCare’s programma’s op verschillende wijzen ontwikkeld waardoor zij op den duur in staat zijn een zelfstandige positie in de samenleving in te nemen.

Bestuur

Voorzitter: Saman Vinke

Secretaris: Trudy Lamers

Penningmeester: Joost Thus

Algemeen bestuurslid: Guido van Ingen

Alle bestuursleden ontvangen geen beloning of compensatie voor hun inzet. Al onze activiteiten komen volledig vrijwillig tot stand. Donaties worden volledig besteed aan de projecten in Sri Lanka.

Visie & Missie

SrilanCare werkt aan het versterken van zelfredzaamheid door mensen bewust te maken van hun talenten. En moedigt hen aan om hun competenties te ontwikkelen en deze voor zichzelf en de mensen om hen heen te gebruiken.

SrilanCare verbetert het leven van kwetsbare gezinnen en kinderen. We helpen hen om hun vaardigheden op educatief, professioneel, praktisch en emotioneel niveau te ontwikkelen. We begeleiden hen bij het ontdekken en gebruiken van hun potentieel.

Sponsors

bottle up reusable water bottles logo
niebla waterbesparende douchekop