SrilanCare werkt al meer dan tien jaar aan het verbeteren van de levensomstandigheden van verschillende kansarme doelgroepen in Sri Lanka. In samenwerking met onze Sri Lankaanse partner IRSD bieden we momenteel structurele ondersteuning aan opvanghuis Avanthi Devi en werken we aan het verbeteren van sanitaire voorzieningen in rurale gebieden door gezinnen te voorzien van een toilet. In ons werk staat het onafhankelijker, zelfredzamer en kansrijker maken van mensen die daar zelf niet toe in staat zijn centraal.

637 1040013_10151673500964044_1224226559_o  

In nauwe samenwerking met ISRD zijn we direct betrokken bij het onderhouden van opvang Avanthi Devi waar 40 meisjes tijdelijk opgevangen worden. Ze zijn misbruikt, slachtoffer van huiselijk geweld of verstoten door hun ouders, waardoor ze hier opgevangen worden tot de thuis situatie verbeterd is of er een ander gezin gevonden is waar ze kunnen gaan wonen. Doordat de overheid slechts beperkte middelen heeft om zorg voor deze meisjes te dragen wordt een vruchtbare toekomst hen al op jonge leeftijd ontnomen. Wij bieden hen ondersteuning op educatief en persoonlijk vlak en zorgen ervoor dat het gebouw waar zij wonen onderhouden wordt.

3  4

Goede hygiëne is één van de randvoorwaarden voor een goede gezondheid en een functionerende toiletvoorziening maakt hier onderdeel van uit. Vooral op veel plekken in het binnenland van Sri Lanka is gebrek aan sanitaire voorzieningen, waardoor ziekten en de gevolgen daarvan op de loer liggen. Jaarlijks kiezen we één of enkele dorpen uit om daar de meest kwetsbare gezinnen van sanitaire voorziening te voorzien. We bouwen deze toiletten volgens een faseringsplan waarin de gezinnen zelf zoveel mogelijk verantwoordelijk worden gesteld voor het proces.

    

Voor het onderhoud van onze projecten en het starten van nieuwe initiatieven zijn we volledig afhankelijk van donaties. Een groeiend aantal donateurs zorgt ervoor dat we voor steeds meer mensen betekenisvol werk kunnen doen. Wil je zelf in praktische zin bijdragen aan ons werk neem dan absoluut contact met ons op, we zijn altijd op zoek naar helpende handen!

    

SrilanCare werkt in al haar projecten direct samen met onze lokale partnerorganisatie (Institute of Rural and Social Development). De afgelopen jaren heeft SrilanCare op deze wijze uiteenlopende ervaring opgedaan wat betreft het uitvoeren van ontwikkelingsprojecten in Sri Lanka. Met dit als fundament zijn we in staat op basis van lokale behoeften een juiste hulpvraag te formuleren en daarmee gepast invulling te geven aan de oplossing van de aanwezige problematiek.