if you can dream it
you can make it

SrilanCare werkt al meer dan tien jaar aan het verbeteren van de levensomstandigheden van verschillende kansarme doelgroepen in Sri Lanka. We voeren verschillende sociale projecten uit en werken we aan het verbeteren van sanitaire voorzieningen in rurale gebieden door gezinnen te voorzien van een toilet. In ons werk staat het onafhankelijker, zelfredzamer en kansrijker maken van mensen die daar zelf niet toe in staat zijn centraal.

SrilanCare werkt in al haar projecten direct samen met lokale partnerorganisatie (Institute of Rural and Social Development). De afgelopen jaren heeft SrilanCare op deze wijze uiteenlopende ervaring opgedaan wat betreft het uitvoeren van ontwikkelingsprojecten in Sri Lanka. Met dit als fundament zijn we in staat op basis van lokale behoeften een juiste hulpvraag te formuleren en daarmee gepast invulling te geven aan de oplossing van de aanwezige problematiek.