Visie
SrilanCare werkt aan het versterken van zelfredzaamheid. We brengen mensen in aanraking met hun talenten en stimuleren hen deze te ontwikkelen en in te zetten voor zichzelf en hun omgeving.

Missie
SrilanCare verbetert de levens van kwetsbare gezinnen en kinderen. We helpen hen te ontwikkelen op educatief, beroepsmatig, praktisch en emotioneel vlak en begeleiden hen in het ontdekken en inzetten van hun potentie.

Voor kinderen die in Sri Lanka in opvanghuizen wonen, geldt dat zij buiten schoolactiviteiten geen tot weinig ontwikkelingsmogelijkheden aangeboden krijgen. Wanneer zij weer in de samenleving terecht komen, betekent dit dat zij een grote achterstand kennen en in een kwetsbare positie terecht komen. Door deze kinderen mogelijkheden te bieden zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen worden zij in de gelegenheid gesteld zich hieraan te onttrekken.

Waarden
SrilanCare gaat uit van de kracht van eigenwaarde. Wanneer een individu een gevoel van eigenwaarde heeft, wordt hij of zij in staat gesteld in hogere mate vorm te geven aan zijn of haar eigen leven. Deze ontwikkeling dienst als basis om tot duurzame oplossing te komen met betrekking tot de kwetsbare positie waarin de hulpbehoevenden zich bevinden.