Organisatie
Srilancare is een Nederlandse hulporganisatie die programma’s ten behoeve van het verbeteren van de toekomst van kwetsbare kinderen en jonge vrouwen in Sri Lanka organiseert. SrilanCare werkt in Anuradhapura, een stad in het noorden van Sri Lanka, nauw samen met haar lokale partner Institute of Rural and Social Development. Binnen deze samenwerking wordt vorm gegeven aan het opvangen en opleiden van kinderen die woonachtig zijn in opvanghuizen en zich door gebrekkige voorzieningen niet in de gelegenheid bevinden zich op persoonlijk en professioneel vlak te ontwikkelen.

SrilanCare werkt binnen haar programma’s met een combinatie van creatieve educatie, vakscholing en counseling. Hierdoor wordt gewerkt aan ontwikkeling op verschillende vlakken, waardoor de effecten van de praktische vaardigheden die aangeleerd worden versterkt worden door een groei in persoonlijke ontwikkeling. Zodoende worden de competenties van de kinderen en jonge vrouwen die onderdeel uitmaken van SrilanCare’s programma’s op verschillende wijzen ontwikkeld waardoor zij op den duur in staat zijn een zelfstandige positie in de samenleving in te nemen.