ANBI-status voor Stichting SrilanCare.
Onze stichting staat in de lijst met Goede Doelen, die door de Belastingdienst wordt opgesteld. De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wat betekent dit?
Het verkrijgen van de zogenaamde ANBI aanstelling betekent dat SrilanCare gezien mag worden als volwassen en eerlijke instelling. Stichting SrilanCare hanteert de 0% regeling, dat wil zeggen dat 100% van de giften terecht komt bij de projecten in Sri Lanka.

Wat betekent dit voor mij als sponsor of donateur?
Naast het feit dat deze stichting zich naar buiten toe kan profileren als een transparante organisatie brengt de ANBI aanstelling ook gunstige voordelen met zich mee voor sponsoren en donateurs. ANBI_FC_schaduwWe zijn geheel afhankelijk van giften om onze doelen te kunnen verwezenlijken. De externe hulp van sponsoren en donateurs vormt dan ook een essentiële drijfveer in het voortbestaan. Met de status van Algemeen Nut Beogende Instelling zijn alle giften aftrekbaar van het belastbaar inkomen (zie voor een toelichting, www.anbi.nl).