Baby opvanghuis 

Introductie
Stichting SrilanCare is al vele jaren actief in opvanghuizen in het Anuradhapura district. Er is in dit district tot op heden onvoldoende aandacht geweest voor opvanghuizen voor de allerjongsten (0-5 jaar). Door een gebrek aan middelen, materialen en op een pedagogische wijze omgaan met deze kinderen, leidt dit tot het achterblijven van de normale ontwikkeling. Zowel op fysiek als op mentaal vlak. Na vele projecten op meerdere opvanghuizen voor de wat oudere kinderen gedaan te hebben, willen we ook zorgen voor structurele verbetering in de opvanghuizen voor deze hele kwetsbare groep. Zoals alle opvanghuis-projecten zal dit in nauwe samenwerking gebeuren met onze lokale partnerorganisatie IRSD. Het samenwerken met een dergelijke lokale organisatie maakt het veelal eenvoudiger om toestemming te krijgen van de overheidsorganen om activiteiten en bouwplannen in en om opvanghuizen te verrichten.

Rationale
Mede door het ontbreken van voldoende financiële steun vanuit de overheid, zijn de opvanghuizen slecht onderhouden en worden er weinig tot geen educatieve programma’s aangeboden voor de kinderen. Na het bezoeken van een aantal tehuizen voor de allerjongsten (0-5 jaar), zijn we tot de conclusie gekomen dat middelen, materialen en kunde met betrekking tot het op pedagogische wijze omgaan met kinderen van  deze jonge leeftijd suboptimaal is. Dit leidt, in vergelijking met andere kinderen van deze leeftijd, tot merkbare achterstand in de ontwikkeling van lichaam en geest. Extrapolerend kan gesteld worden dat een achterstand in ontwikkeling op deze leeftijd zorgt voor een ongelijke situatie voor kinderen die in een tehuis zijn opgegroeid, vergeleken met kinderen die in hun eigen familie zijn opgegroeid. Dit heeft grote gevolgen met betrekking tot kansen op de arbeidsmarkt en het opbouwen van een gezinsleven. Een achterblijvende positie van mensen die in een opvanghuis zijn opgegroeid kan vervolgens worden gecorreleerd aan een verhoogd risico om in de criminaliteit of prostitutie terecht te komen. Het belangrijkste uitgangspunt moet zijn dat kinderen in die in een opvanghuis opgroeien dezelfde kansen krijgen als die niet in een opvanghuis opgroeien.

Onze Doelstellingen

 • Optimaliseren van de “basis” leefomstandigheden van deze kinderen
 • Ontwikkeling van deze kinderen afhankelijk van hun ontwikkelingsniveau stimuleren (motorisch, sensorisch, cognitief (o.a.taalontwikkeling), emotionele en sociale ontwikkeling)
 • Coachen van de verzorgers in:
  – veiligheid kunnen bieden en affectie, verzorgen van eten, kleding, gezondheid.
  – kunnen aansluiten bij de ontwikkeling van het kind en ontwikkeling stimuleren.
  – structuur bieden aan de kinderen, werken met een dagprogramma

Methodiek
Voor het optimaliseren van de “basis” leefomstandigheden van deze kinderen zijn voorzieningen in het opvanghuis nodig als:

 • aanschaf van voldoende baby / kinderbedden en aankleedtafels
 • aanschaf van tafels, stoelen en kinderboxen
 • aanschaf van voldoende kleding met opbergruimte
 • omgeving kindvriendelijk en veilig maken
 • buiten speelplaats creëren
 • aandacht voor hygiëne en mondzorg, aanschaf van sanitaire voorzieningen en tandenborstels

Het stimuleren van de ontwikkeling van deze kinderen afhankelijk van hun ontwikkelingsniveau door:

 • aanschaf van educatief speelgoed voor de verschillende leeftijden zodat de motorische, sensorische en cognitieve ontwikkeling wordt gestimuleerd
 • inrichten van veilige speelhoeken binnen en buiten
 • inzetten van teachers vanuit Sri Lanka om het personeel te scholen en te begeleiden zodat kinderen in hun ontwikkeling worden gestimuleerd met speciale aandacht voor de emotionele en sociale ontwikkeling

Het coachen en begeleiden van de verzorgers in hun ontwikkeling naar het geven van goede begeleiding van deze kinderen door:

 • voorbeeld functie van de vrijwilligers met hun speciale expertise voor de ontwikkeling van kinderen aangevuld met de inzet van de teachers  vanuit Sri Lanka die met name voor de voortgang moeten gaan zorgen
 • inzetten van hulpmiddelen als een dagprogramma om structuur te bieden aan de kinderen en verzorgers zodat er aandacht is voor slaapmomenten, speelmomenten, eetmomenten en verzorging als tanden poetsen en handen wassen
 • inzetten van verzorgers op vaste groep kinderen zodat zij de kinderen veiligheid en affectie kunnen bieden