Avanti Devi Girls, meisjesweeshuis
Avanthi Devi is een opvanghuis in Sri Lanka voor meisjes die vanwege seksueel misbruik of huiselijk geweld tijdelijk niet thuis kunnen wonen. De veertig tot vijftig meisjes die bij Avanthi Devi opgevangen worden hebben allen te kampen met psychische problemen, trauma’s of hechtingsstoornissen.

De Sri Lankaanse overheid heeft echter onvoldoende middelen beschikbaar om deze problematiek te behandelen, waardoor de meisjes grote achterstanden oplopen. Samen met onze Sri Lankaanse partnerorganisatie IRSD werken we er sinds 2008 aan om de meisjes die bij Avanthi Devi wonen een hoopvollere toekomst te bieden. Samen met onze lokale partner IRSD bieden we vanaf 2010 programma’s aan waarin deze kwetsbare meisjes werken aan het ontwikkelen van hun persoonlijke en professionele competenties. Op die manier willen we voorkomen dat zij bijvoorbeeld in de kinderprostitutie terecht komen. Hierin komen onderwerpen als leiderschap, toekomstplannen, seksualiteit, identiteit en zelfvertrouwen aan de orde.

Doordat kinderen uit opvanghuizen in vergelijking met kinderen die bij hun ouders opgroeien over het algemeen veel minder persoonlijke aandacht krijgen wordt hen een deel van hun bewustzijnsontwikkeling ontnomen. Waar ouders een bijdrage leveren aan bewustwording rondom, kunnen zij die binnen de tehuizen zorg over de kinderen dragen onmogelijk voldoende persoonlijke aandacht aan ieder kind geven. Met onze programma’s willen wij deze kinderen een aanvulling geven in hun ontwikkeling. We richten ons daarin op een combinatie van persoonlijke en praktische ontwikkeling.

Op de website www.avanthidevi.com is uitgebreidere informatie te vinden over Avanthi Devi.