Afstudeerproject ‘if you can dream it, you can make it!’ – januari 2015
In de periode van 25 september 2014 tot en met 10 januari 2015 verbleven wij, Anouk Seegers, Lotte Smeijers en Inge Stevens, in Sri Lanka. In opdracht van stichting SrilanCare is een onderzoek uitgevoerd in het Avanthi Devi Girls Home, Anuradhapura. In het kader van onze bachelor studie Ergotherapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen schreven we hierover onze scriptie.

Stichting SrilanCare is al jaren actief in het Avanthi Devi Girls Home in Anuradhapura, onder andere met het Manali project, waarbij gezocht werd naar interventies ten behoeve van een kansrijkere toekomst voor deze meisjes. Eerder ingezette interventies konden echter om praktische en/of financiële redenen niet worden voortgezet. Stichting SrilanCare wil voor de toekomst doelgerichter te werk gaan en ging op zoek naar de grondslag van de problematiek die aanwezig is bij deze meisjes. Hypothese is dat de meisjes in het Avanthi Devi Girls Home op verschillende vlakken achterlopen ten opzichte van leeftijdsgenootjes buiten het Girls Home. Om deze hypothese te toetsen, zijn wij op zoek gegaan naar verschillen tussen de meisjes uit het Avanthi Devi Girls Home en leeftijdsgenootjes buiten het Girls Home.

Om het onderzoek af te bakenen en rekening houdende met de kwetsbaarheid van de jonge meisjes, is gekozen voor de leeftijd van twaalf tot achttien jaar oud. In het Avanthi Devi Girls Home wonen 34 meisjes binnen deze leeftijd. In samenwerking met Nimal Padhmasiri van de lokale partner IRSD is een controlegroep van 42 meisjes binnen dezelfde leeftijd in Anuradhapura geselecteerd.
De onderzoeksvraag was  ‘Zijn er verschillen tussen weesmeisjes en niet-weesmeisjes in de leeftijd van twaalf tot achttien uit Anuradhapura, Sri Lanka, in meegemaakte trauma’s, cognitieve ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling?’

Het onderzoek werd gedaan middels een literatuurstudie en meetinstrumenten die zijn afgenomen in de praktijk. Hiervoor is in eerste instantie gewerkt aan een vertrouwensband met alle meisjes in het Avanthi Devi Girls Home en de meisjes hierbuiten. Een paar middagen in de week zijn wij naar het Avanthi Devi Girls Home geweest en hebben daar met de meisjes gespeeld, activiteiten georganiseerd en samen gekeken hoe de leefomstandigheden op dat moment waren. De leefomstandigheden van de 62 meisjes zijn niet te vergelijken met Nederlandse standaarden. Er wordt met circa 10-12 meisjes op een kamer geslapen, soms met twee meisjes in één bed of op een matrasje op de grond. De klamboes waren in slechte staat en veel meisjes hadden niet eens een klamboe. Door sponsoring vanuit vrienden in Nederland konden we nieuwe klamboes aanschaffen en hebben we ook nieuwe spiegels opgehangen, waar de meisjes erg blij mee waren! Goed voor de lichaamsperceptie en het zelfbeeld, ook van (ergo)therapeutische waarde dus… !
Met ander sponsorgeld hebben we onder andere met kerst een ‘bioscoop-middag’ georganiseerd compleet met beamer, popcornmachine en veel lekkers! Ook werden cadeaus voor het gehele huis uitgedeeld, zoals een volleybal met pomp, Caramme-borden (een spel dat veel gespeeld word in Sri Lanka) en springtouwen! Het delen is soms nog wat lastig te begrijpen, maar door ze hier steeds weer op te wijzen kregen we de indruk dat ze dit nu toch iets beter begrijpen. Naast deze spullen namen we iedere keer iets mee aan spullen die we vanuit Nederland hadden meegekregen; pennen, stiften, kleurplaten, spelletjes, kralen, glitters, stickers, ballonnen en ander speelgoed. Als we hadden ‘geoefend’ hoe je met deze spullen omgaat, hoe iets werkt, wat de spelregels zijn en als wij er het vertrouwen in hadden dat de meisjes wisten hoe hiermee om te gaan, dan lieten we het achter in het huis.
Nimal vertelde ons dat hij het erg belangrijk vond dat er iets gedaan zou worden met de verjaardagen van de meisjes. We hebben in de eerste weken met de meisjes gewerkt aan een verjaardagskalender, waarbij we naast het oefenen van het schrijven van je verjaardag in het Engels, een mooie kalender hebben geknutseld. Bij iedere verjaardag zorgden wij in samenwerking met Nimal voor taart, kaarsjes, een liedje en natuurlijk een cadeautje! De meisjes vonden het geweldig en op een gegeven moment kwamen meisjes naar ons toe om te vertellen dat ze bijna jarig waren…

Ook hebben we een aantal lessen Engels gegeven, waar lang niet alle meisjes voor te porren waren, daarom probeerden we er iets leuks van te maken voor de meisjes die er wel waren! We gingen het alfabet af en bij iedere letter probeerden we een thema te bedenken. We werkten veel met kleuren en fruit, spelenderwijs en bijvoorbeeld met liedjes en gebaren. Het Engels van de meisjes is veelal beperkt tot ‘how are you?’ ‘what is your name?’ en ‘you are beautiful!’. We hopen dat ze iets hebben meegepikt van onze lesjes!

Uit het onderzoek bleek dat de weesmeisjes inderdaad op alle drie de vlakken duidelijke verschillen lieten zien. Cognitief en sociaal-emotioneel lopen ze achter ten opzichte van de leeftijdsgenootjes buiten het Avanthi Devi Girls Home. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor een kans in de maatschappij op de leeftijd van achttien, waarop ze het huis moeten verlaten.
Meegemaakte life-events hebben bij de meisjes uit het Avanthi Devi Girls Home meer betrekking op fysiek en seksueel geweld en andere ongewenste seksuele activiteiten. Of deze items een relatie tot elkaar hebben, is nu niet onderzocht. Er zijn wel aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan en in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen wordt gekeken of er groepje studenten geïnteresseerd is in een vervolgopdracht.
Het onderzoek is positief afgerond met een 8,6 als eindcijfer en wij hebben het ervaren als een heel bijzondere, leerzame en ook fantastische tijd in Sri Lanka!

De samenvatting van het onderzoek:

Abstract

Background Previous studies show that children raised in an orphanage have a developmental delay in comparison with non-orphan children. SrilanCare Foundation wants to develop a problem-oriented intervention that minimizes the differences between orphan girls from Avanthi Devi Girls Home and non-orphan girls as much as possible. In the present study the differences in trauma, cognitive development and socio-emotional development have been studied.

Methods The respondents of this study are both orphan girls (n = 34) and non-orphan girls (n = 42) from Anuradhapura, Sri Lanka. Trauma has been studied by means of the LEC-5, the cognitive development by means of the Beery-VMI and the DAP-IQ, whilst the socio-emotional development was mapped out by means of the SDQ and the HTP.

Results The answers to five LEC-5 questions about natural disasters, fire or explosion, sexual and physical assault and other unwanted sexual experience are different (p ≤ 0,05). The mean-percentile scores on the Beery-VMI and the DAP-IQ are lower by the orphans (p < 0,0001). The mean difficulties-score on the SDQ is different (p < 0,0001). The HTP shows differences in just about all drawn items.

Conclusions The non-orphan girls have more often experienced natural disaster-related life-events and the orphan girls more often went through physical and sexual violence-related life-events. The orphan girls score lower on the Beery-VMI which indicates that their visual-motor integration is less developed. The non-orphan girls score higher on the DAP-IQ; this reflects a difference in cognitive development. The orphan girls have a higher difficulties-score on the SDQ which means that they have a greater chance of suffering from socio-emotional problems. During the HTP the orphan girls more often drew things that indicate fear, inability and lack of self-confidence. The results suggest that they have more need for structure and an inner sense of security. The results show that both groups are equally ambitious. Differences have been demonstrated between the groups of respondents in experienced life-events, cognitive development and socio-emotional development.